Наші земляки – учасники
екологічної конференції

У Львові 30 листопада проходила VII Міжнародна науково-практична конференція «Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування». У ній взяла участь наша землячка Катерина Ярошовець, студентка третього курсу аспірантури Київського Інституту геологічних наук Національної академії наук. Знаково, що наставником у написанні наукової доповіді Катерини став наш земляк Анатолій Вдовиченко, академік Академії технічних наук України.


У дисертації «Торф’яний потенціал у вирішенні соціально-економічних та екологічних проблем» Катерина Ярошовець акцентувала увагу на важливості використання торф’яної сировини в медицині (лікарські препарати для лікування захворювань внутрішніх органів, як перев’язувальний матеріал). Торф може служити як сорбент для очищення води від розливів нафти, стічних вод і ліквідації інших забруднень води та повітря. Із нього можна виготовляти продукцію для будівництва: плити, блоки, панелі, торфобетони.
«Важливим залишається необхідність проведення екологічної реабілітації (заболочування) – це сприятиме відновленню гідрологічного режиму, сприятиме процесу акумуляції торфу, створенню рекреаційних зон та резервуарів прісних вод в умовах кліматичних змін та дефіциту водних ресурсів», – наголошує Катерина Ярошовець.
Підготувала Любов Дем’янчук

Прокрутити вгору